JOURNALISTIK, DER INSPIRERER

Hvad kan andre lære af de kommuner, der virkelig har succes med at nedbringe sygefraværet? Ud fra eksisterende undersøgelser, ekspertinterview og fire journalistiske casestudier præsenterer rapporten en kur mod sygefravær.

Klartekst leverede – igen – et ekstremt kom­petent og professionelt arbejde. Som projektleder er man tryg hele vejen. Ola udfordrer os på sin behagelige og saglige facon og har en sjælden evne til at finde fælles løsninger, uden at kommunikationen mister skarphed og dybde.

Magnus Bryde, KL